Şanlıurfa özel metrolife hastanesi

ŞEHİR VE ÇOCUK

20 Nisan 2016 Çarşamba 21:41


Son zamanlarda şehirlerin “çocuk yüzlü”lüğüne dair yazılar yazılmakta,çalışmalar yürütülmektedir.Özellikle Marmara Belediyeler Birliği ve Şehir Planlama Koordinatörlüğü tarafından Yrd.Doç.Dr.Yasemi Çakırer Özservet’in katkılarıyla devam etmektedir.Kent’in daha yaşanılır hale getirilmesi , çocuklarla uyum içinde olması amaçlanmaktadır.
Şüphesiz,belediyelerin şehirlere en büyük katkısı ‘çocuk yüzlü’ adımların atılmasıdır.Çocuk oyun alanların açılması ve çoğalması,mahalle ve sokakların tekrar işlevselleştirilmesi,modern zamanın temel gereksinimi olan ‘emniyet ve güven’in temin edilmesi…..
Çocuk duyarlılığına dair kültürel etkinliklerin;konferans,panel ya da çocuk hakları,çocuk ve gelecek adı altında kongrelerin düzenlenmesi yerel yönetimler için çok öncelikli faaliyetler arasındadır.
Sözgelimi, çocuk farkındalığının çıtasını yükseltmek için “Belediyelerin Kültür Merkez”lerinde ‘çocuk için anne-baba eğitim’ seminerleri tertip ve düzenlenmesi hem ailenin hem de toplumun çocuğa dair duyarlılığını geliştirir.
Allah(c.c),kevniyeti yaratırken hayatı, varlığın merkezine koymuştur.Yaşam dairesinin nirengi noktasına da ‘nakş-i azam’ olan yani, en büyük sanat olma özelliğini taşiyan insanı yerleştirmiştir.Çocuk da insaniyetin ve hayatın tohumu,öznesi ve yaşamın damgasına ilişkin bir ‘çekirdek’ mesabesindedir; potansiyel yüklüdür.
Bu çekirdeğin neşv u neması için,her çekirdek gibi kabuğun çürütülmesi lazımdır.Kabuğunu çürütmeyen çekirdekler çınara dönüşmüyor.Bediüzzaman Said-i Nursi, ‘ben bir çekirdek idim; kabuğumu çürüttüm,risale-i nur ağacı intaç etti’ diyor.Çoğu filozoflar gibi Ustad Said-i Nursi de ‘insan bir çekirde gibidir’demiş.Zira, çekirdek canlıdır;büyür,gelişir türüne ait ağacın program ve potansiyelini taşır.
Günümüzde ve geçmişte istidatlarını inkişaf edemeyen ya da kabiliyetleri kurutulan, insanlaşma yolunda yolda kalan sayılmayacak kadar ben-i beşer vardır.Çünkü beşer tohumdur;insan ise ağaçtır.Beşer başlangıçtır; insan ise sonuçtur.Beşer mübtedadır; insan ise müntehadır.
Said-i Nursi, ‘iman insanı insan eder; belki de sultan eder’ derken , insan olmanın manevi,manalı ve zihinsel bir yürüyüşün sonucu olduğunu ifade eder.
Çocuğun ‘öz’ünün gürleşmeşi , kompleks bir yapı olan çocuk için anne-baba eğitimi önemli ve öncelliklidir.Ebeveyn eğitimi Belediyelerin teşvik,imkan ve organizasyonları ile verimli olabilir.
Bu vesileyle ‘kendi raiyyetine geniş bir hane’ olan ‘çocuk dostu’ şehir olma yolunda başlangıç yapılır.
Evet, Hz.Muhammed (a.s); ‘ben, ilmin şehriyim’ hadisiyle şehrin kapsamlılığına,düzenine,insan türünün her sınıfını ihata ettiğini vurgulamıştır.
Sonuç olarak,trafiğin rahatlanması için şehir içi yollar ne kadar önemli ise,çocuğun oyun ve yaşam haritasını çıkarmak ve oluşturmak da aynı düzeyde yaşamsaldır.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.